Het verhaal van de Clasina

In het voorjaar van 1968, kort na de oprichting van de Zeeverkennerstak binnen de Scouting Steyngroep, komt de Clasina in beheer en zal het als het wachtschip van de zeeverkenners gaan fungeren. Een wachtschip betekent oorspronkelijk: een drijvende kazerne in de marinehaven. Als de zeeverkenners te water zijn met de lelievletten of Optimisten, vaart de Clasina mee met daarop alle leiding. Bij slecht weer fungeert ze als schuilplek.

In 1968 had schipper Hoogers connecties met aannemer T.C. Baumann uit Grave. Door schaalvergroting van zijn bedrijf had Baumann geen behoefte meer aan de Clasina, omdat ze ouderdomsgebreken had en te klein en te instabiel was geworden voor het zware werk. Baumann BV hield zich namelijk bezig met het onderhoud van de IJssel. Zo zijn met de Clasina de stenen vervoerd voor de kribben en voor de bescherming van de oevers.

Op twee voorwaarden geeft de heer Baumann de Zeeverkenners de Clasina in bruikleen: de naam van de Clasina, die is vernoemd naar de moeder van de aannemer, en het aanzicht (het karakter) van de Clasina moeten behouden blijven.

Wat de naam betreft, die is uiteraard gebleven. Ook omdat een wijze zeemansuitdrukking zegt dat het veranderen van de naam van een schip gelijk staat aan onheil en verdoemenis. Wat het aanzicht betreft; de vissen zullen de Clasina zeker nog herkennen, ook al ligt ze wat dieper in het water. Verder heeft ze wel wat wijzigingen ondergaan.

De Clasina is in 1927 gebouwd in Kampen bij de voormalige scheepswerf Schepman. Dit in opdracht van de Familie J.S.H. Baumann. De Clasina is in haar werkzame periode twee maal gezonken.

In de eerste jaren dat de Clasina in bruikleen is van de zeeverkenners wordt er hard geklust om haar gereed te maken als moederschip. Zo is al snel de den verhoogd. Het hiervoor benodigde staal wordt geschonken door Thomassen en Drijver, waar hopman Bruins al jaren werkzaam was. De tien patrijspoorten met bijbehorende lichtranden worden geschonken door de directeur van de Zwolse Scheepswerf, een relatie van Hoogers. Ook wordt de Clasina in die dagen voorzien van een negen meter lange stalen mast. De kleuren van de Clasina worden in die tijd oranje-blauw, de Steynkleuren. Deze kleuren kom je af en toe nog tegen tijdens de onderhoudsbeurt aan de Clasina.

De periode hierna hebben ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden aan de Clasina. De motor, een Hanomag diesel, wordt vervangen door de DAF 575, afkomstig van de Mathilde, een jacht dat was gezonken.

In 1971 wordt de Clasina gekocht van T.C Baumann (zoon van JSH Baumann) voor het symbolisch bedrag van 1 gulden en wordt het eigendom van zeeverkenners Deventer. Vanaf dat moment werken vele vrijwilligers hard om het schip te onderhouden.

De voorlopige laatste wijziging heeft de Clasina in 2019 ondergaan. Toen zijn door Victron te Australië, met de hulp van de zussen Leefdink, oud-lid en lid van de landtak, twee zonnepanelen gedoneerd voor op de stuurhut van de Clasina. In totaal heeft de Clasina nu beschikking over 300 Watt zonne-energie, zodat het wachtschip net wat langer op een vaste plek kan blijven liggen zonder te hoeven varen of om de generator te gebruiken.

In de Gashaven ligt de Clasina afgemeerd. Evenals de lelievletten, de Optimisten en de VP, het bootje van de Wilde Vaart. Elke opkomst vaart zij naar de Zandplas, de Veenoordkolk, als wachtschip. Tevens sleept de Clasina elk kamp alle lelievletten naar de plaats van bestemming. Dat is in de zomer de laatste jaren vaak in Echtenerbrug te Friesland.

Tijdslijn:

loading
 • 1926

  juli 1, 1926
 • 1927

  Clasina Gebouwd

  Clasina Gebouwd

  januari 1, 1927

  Gebouwd op scheepswerf Schepman in opdracht van aannemer J.S.H Baumann uit Grave

   

 • 1967

  Oprichting Zeeverkenners

  Oprichting Zeeverkenners

  januari 1, 1967

  In 1967 worden de zeeverkenners Deventer opgericht

   

 • 1968

  Bruikleen

  Bruikleen

  juli 1, 1968

  In 1968 komt de Clasina in bruikleen van de Zeeverkenners Deventer

 • 1971

  Nieuwe motor

  Nieuwe motor

  januari 1, 1971

  De oude motor wordt vervangen door een Hanomag dieselmotor

 • 1971

  Aankoop

  Aankoop

  juli 1, 1971

  In 1971 wordt de Clasina  overgenomen van de aannemer voor 1 gulden.

 • 1979

  Weer een nieuwe motor

  Weer een nieuwe motor

  juli 1, 1979

  1979 De Hanomag diesel wordt vervangen door een DAF 575

 • 1984

  onder zeil

  onder zeil

  juli 1, 1984

  1984 De Clasina wordt onder zeil gebracht

 • 1987

  dubbelen

  dubbelen

  juli 1, 1987

  1987 De Clasina wordt eigenhandig gedubbeld

 • 1992

  revisie

  revisie

  juli 1, 1992

  1992 De DAF wordt volledig gereviseerd

   

 • 2002

  de aandrijflijn

  de aandrijflijn

  januari 1, 2002

  2002 De aandrijflijn wordt vernieuwd

 • 2002

  aggregaat

  aggregaat

  juli 1, 2002

  2002 De aggregaat wordt geïnstalleerd

 • 2003

  Keuken

  Keuken

  juli 1, 2003

  2003 RVS keuken wordt ingebouwd

   

 • 2008

  DAF 615

  DAF 615

  juli 1, 2008

  2008 De DAF 575 wordt vervangen door een DAF 615

   

 • 2012

  nieuwe stuurhut

  nieuwe stuurhut

  juli 1, 2012

  2012 De stuurhut en het motordek worden volledig vervangen

   

 • 2017

  revisie electra

  revisie electra

  juli 1, 2017

  2017 De elektrische installatie wordt gereviseerd

   

 • 2018

  dag mast

  dag mast

  januari 1, 2018

  2018 De mast is verwijderd

   

 • 2019

  schroef

  schroef

  januari 1, 2019

  2019 De schroef is gerepareerd

   

 • 2019

  Zonnepanelen

  Zonnepanelen

  juli 1, 2019

  2019 Zonnepanelen ad. 300 Watt op het dak van de stuurhut

 • 2021

  keerkoppeling

  keerkoppeling

  juli 1, 2021

  2021 De keerkoppeling is gereviseerd

   

 • 2022

  juli 25, 2022

1927 Gebouwd op scheepswerf Schepman in opdracht van aannemer J.S.H Baumann uit Grave

1967 Zeeverkenners Deventer wordt opgericht

1968 De Clasina komt in bruikleen van de Zeeverkenners

1971 De oude motor wordt vervangen door een Hanomag dieselmotor

1971 De Clasina wordt overgenomen van de aannemer voor 1 gulden.

1979 De Hanomag diesel wordt vervangen door een DAF 575

1984 De Clasina wordt onder zeil gebracht

1987 De Clasina wordt eigenhandig gedubbeld

1992 De DAF wordt volledig gereviseerd

2002 De aandrijflijn wordt vernieuwd

2002 De aggregaat wordt geïnstalleerd

2003 RVS keuken wordt ingebouwd

2008 De DAF 575 wordt vervangen door een DAF 615

2012 De stuurhut en het motordek worden volledig vervangen

2017 De elektrische installatie wordt gereviseerd

2018 De mast is verwijderd

2018 De keerkoppeling is gereviseerd

2019 De schroef is gerepareerd

2019 Zonnepanelen ad. 300 Watt op het dak van de stuurhut