Bruikleen

In 1968 komt de Clasina in bruikleen van de Zeeverkenners Deventer